top of page

Omdömen &

Referenser

Vi strävar alltid efter 100% kundnöjdhet. 

trollhättan.jpg

Trollhättan stad

Vi hjälpte kommunen med kartläggning av konstgräsplaner (konsultverksamhet)

Danderyd.jpg

Danderyd kommun

Vi hjälpte kommunen med installation av begagnat konstgräs på två skolgårdar

padel.jpg

Optimized padel

Vi hjälpte Optimized Padel med framtagning av konstgräs till padelbanor

KUNGSBACKA.jpg

Kungsbacka kommun

Installation och framtagning av dagsbrunnsfilter till konstgräsplaner

”Vi inom Trollhättans Stad och området för Idrott och friluftsliv tog hjälp av David Gabrielson på Gabson AB under 2021.

Gabson AB utförde en kartläggning av våra konstgräsplaner. Syftet var bla

att kartlägga nuvarande status, återstående livslängd, förslag på

miljöförbättringar på både kort och lång sikt, rekommendationer för

underhåll och framtida konstgrässystem. Resultatet av denna kartläggning

är helt avgörande för att vi skall kunna följa de miljökrav som finns och för

att vi skall kunna fortsätta ha en bra fotbollsverksamhet i Trollhättan, både

bredd och elit.

Vi kan verkligen rekommendera Gabson AB”

Robert Stenberg

Områdeschef

Idrott och friluftsliv

bottom of page