top of page
Fotbollsplan

Våra tjänster

Vi levererar en rad med tjänster för era behov

Mer än 15 års erfarenhet inom konst & hybridgräs med hög branschkännedom.

Kartläggning över befintliga anläggningar

 

Vi kan hjälpa er med en komplett kartläggning av era befintliga anläggningar. Få svar på i vilken kondition ert konstgräs är, vilka miljöförbättrande åtgärder rekommenderas att ni utför, hur ni kan förlänga livslängden på ert konstgräs, var i förslitningsprocessen befinner sig ert konstgräs, vad bör ni tänka på inför ett byte av konstgräs?

IMG_1971.HEIC
Soccer_edited.jpg

Utvärdering anbud

 

Är ni en förening som själva handlar upp konstgräs kan det vara svårt att jämföra olika anbud och säkerställa kvalitet. Vi hjälper er med utvärdering av anbud, utvärdering av referenser samt analyser.

Utbildning i underhåll av konstgräs

 

Gör ni rätt saker i rätt tid? Har ni rätt maskinpark? Låt er personal få en utbildning i hur man bäst driftar en konstgräsplan för att bibehålla spelegenskaper och förlänga livslängden, samt för att minimera spridning av mikroplaster.

Svart jord

Projekteringsstöd

 

Ofta planeras markarbeten utan vetskap om vilken typ av konstgräs system som hamnar ovanpå marken. Genom att ha med sig vilka möjliga lösningar & produkter som finns tillgängliga på marknaden, kan marköverbyggnaden anpassas efter lokala och befintliga förhållanden samtidigt som kostnaden & påverkan på miljö reduceras. Vi kan hjälpa er genom att i ett tidigt skede vara med i projekteringsstadiet för att se till att samspelet mellan marköverbyggnad och konstgräs system optimeras.

Hitta de bästa leverantörerna på marknaden

Behöver ni utrustning så som mål, avbytarbås eller hjälp med ert underlag. Oavsett om underlaget består utav naturgräs, hybridgräs eller konstgräs så kan vårt kontaktnät hjälpa Er med allt från tips & rekommendationer för underhåll till utförande av renovering & anläggning.

bottom of page